onsdag 28 april 2010

Jämställdhet på agendan

Av en tillfällighet blev det rätt mycket fokus på temat jämställdhet de senaste veckorna. På arbetet har vi inom ramen för ett av våra projekt i Östeuropa startat ett mentorskapsprogram för unga kvinnliga politiker från Öst som med hjälp av erfarna svenska och europeiska (eg.EU)politiker kan få råd och stöd att driva jämställdhetsfrågorna i de egna kretsarna. Det känns spännande och otroligt relevant då jämställdhet i många av dessa länder minimeras och bagatelliseras till att enbart handla om sociala gester eller kvotering.


Sedan har jag haft turen att dela i två intressanta seminarier som belyste ämnen som vi jobbar mycket med inom kvinnoförbundet. Det första, som hölls i riksdagens gamla och vackra kammare, handlade om en regel i den svenska migrationslagstiftningen som ofta drabbar kvinnor särskilt hårt. Den så kallade tvåårsregeln gör att de kvinnor som kommer hit för att gifta sig eller leva med en man som är bosatt i Sverige, måste stanna kvar i relationen i minst två år för att inte skickas tillbaka till hemlandet. I många fall har detta medfört att kvinnor fått utstå ett helvete av kränkningar, misshandel, våldtäkter och trakasserier, hotats och hållits inlåsta med hot om skilsmässa och utvisning. Även i de fall där långvarig misshandel har kunnat styrkas, har det i många fall inte setts som ett tillräckligt skäl för att få asyl. Detta är bara några av de negativa aspekterna med tvåårsregeln, som är ett av flera problemområden i den svenska migrationspolitiken som särskilt drabbar kvinnor. I vår nya rapport som man kan hitta här finns dessa dokumenterade samt en hel rad åtgärdsförslag för att förbättra den rådande situationen.


Det andra seminariet hölls med anledning av att det i år är 15 år sedan Pekingplattformen för jämställdhet undertecknades av 189 länder. Uppföljningen av alla mål och åtgärdsförslag visar nu, ett och ett halvt decennium senare, att väldigt lite har förbättrats. Tvärtom nämnde den otroligt kunniga Carolyn Hannan, som fram tills nyligen varit chef för FN:s jämställdhetsenhet, att man idag förmodligen inte skulle kunna ena så många länder att skriva på ett så djärvt dokument. Idag har jämställdhetsfrågorna åter hamnat i periferin, i skuggan av krigen i mellanöstern, terrorismen och den globala finanskrisen. Världens parlament har i genomsnitt bara 18,8 % kvinnor i sina församlingar och detta 64 år efter FN's grundades och femton år efter att man satte målet till att vara 30%. Bara 8 av alla världens länder har kvinnor som statsöverhuvuden, vilket är en markant minskning från 1995 års antal som var 12. Men det är inte bara i representationsfrågor som mycket har försämrats eller bibehållit status quo. Detsamma gäller för områden kring kvinnors hälsa och SRHR frågor, utbildning, arbete och livskvalité. Kvinnors villkor runtom i världen har endast förbättrats i ett fåtal avseenden, som t.ex. möjligheter att gå i skolan eller starta företag i vissa områden. Men detta är långt ifrån tillräckligt och inget kommer att förändras om inte det internationella samfundet börja att prioritera dessa frågor som drabbar hälften av världens befolkning.


Sist men inte minst blev det en hel del jämställdhetsfokus på hemmaplan också, då vi börjat gå några föräldrautbildningar där vi alltid efteråt har kunnat diskutera hur stereotypa vissa av råden är. Det ska bli spännande att se hur och om våra roller kommer att förändras när familjen utökas, hitintills har jag verkligen tyckt att vi har ett otvunget, jämställt förhållande där vi delar upp arbetet utifrån det vi gillar bäst (eller minst sämst), men kan alltid hoppa in för varandra när någon har extra mycket. Så en liten härlig vårblomma till J och till mina föräldrar som har varit ett fantastiskt hjälp alla dessa år och med säkerhet bidragit till min egen syn på jämställdhet och familj.

2 kommentarer:

 1. Det låter höra sig, Adina.
  I fredags var jag som MfJ-representant på ett seminarium arrangerat av Sveriges Kvinnolobby. Det handlade också om tvåårsregeln och hustruimport och om vilka problem det inte sällan för med sig för de kvinnor som kommer hit. Det talades också om FNs kvinnokonvention CEDAW, hur den antogs av FN 1979 och har varit gällande sedan 1981. På seminariet satt ungefär 100 kvinnor och två män, varav jag var den ena.

  Jag träffade även några av de underbara, starka kvinnor jag känner: Karin Czubala, jurist och projektledare vid kvinnojouren FemCenter, Bahareh Mohammadi-Andersson, kvinnofridssamordnare i Hörby kommun, Azar Majedi från Kommitén för iranska kvinnors rättigheter, samt Margot Olsson, kvinnofridssamordnare i Malmö Stad. Seminariet var intressant och tankeväckande, och jag gjorde en del anteckningar förstås.

  I söndags höll UNIFEM Malmö en utbildningsdag där temat var kvinnokonventionen. Mellan halvelva och elva var det frukost, följt av Selma Gusic som talade om CEDAW och Unifem i fyrtio minuter. Därpå var det en bensträckare innan jag föreläste om MfJ, jämställdhet, olika samarbetspartners nationellt och internationellt, samt om samarbetet med Unifem Riks. Efter mitt föredrag som pågick i 45 minuter kom Nazanin "Nina" Karlsson från Homa = "hedersvåld och mångfaldsarbete" och berättade om sina egna mycket starka och bitvis obehagliga erfarenheter.

  Bra att du och J gör vad ni kan i ert äktenskap, och jag hoppas att ni ska orka och klara av att fortsätta på den inslagna vägen. Jag håller alla tummar och tår. Det vet du!!

  Vänliga hälsningar, Anders Moberg.

  SvaraRadera
 2. Grattis för ett beundransvärt arbette som du utför som sann europavän.

  Vårlika hälsningar från Daniel i Småland

  SvaraRadera