fredag 27 februari 2009

Communication, communication, communication

När man letar efter en ny lägenhet får man ofta höra att mycket av dess värde hänger på "location, location, location", d.v.s. var den ligger. De senaste åren har jag blivit mer och mer övertygad om att mycket av värdet i sunda och konstruktiva jobb- och privatrelationer, men också av den politiska framgången hänger på "communication, communication, communication".

Att kunna vara rak, tydlig och öppen såväl i sin kritik som beröm, att i förtid meddela hur och varför man planerar vissa åtgärder, att inte undanhålla viktiga element samt att ha en strategi för hur man kommunicerar sitt budskap känns ibland lika viktigt som det man har att förmedla. Ett parti eller en kandidat kan inte förvänta sig några röster om man inte har ett tydligt budskap och försöker att nå ut till väljarna. Ett politiskt engagemang kan aldrig byggas upp om gapet mellan politiker och väljare är för stort och ingen vet vad den andra tänker. Ett outtalat missnöje kommer aldrig kunna åtgärdas om den inte kommuniceras i tid och likväl kommer ingen att känna sig uppskattad om en positiv insats inte påtalas.

Gårdagen handlade mycket om kommunikation i form av utvecklingssamtal, EU valplanen, möte om KIC's kommunikationsstrategi (med underbar fika som vår kollega J fixat) och kommunikation på det privata planet vid en middag hemma hos oss med två tjejkompisar. Sist men inte minst handlade det om bloggandets möjligheter att kunna förmedla bilden av en person. Vad tycker ni som läser, börjar ni få ett litet grepp om mig? Och vad kan jag förbättra? Kommentera gärna.

1 kommentar:

  1. En öppen, rak, ärlig och tydlig kommunikation är alltid väldigt viktig. Jag föredrar själv sådana kontakter. Om man ska kunna bygga fortroendefulla kontakter, oavsett om det gäller politiker emellan, politiker-väljare, mellan kolleger, grannar, vänner, inom familjen eller till sin käraste är ärligheten och rakheten a och o, utan tvekan. Jag brukar försöka hålla mig till den typen av kommunikation själv, och trivs bäst med de kontakter och olika slags relationer där detta fungerar, utan en massa falskspel, fula baktankar eller lögner. Jag hoppas till exempel av hela mitt hjärta att ni på KIC ska kunna fortsätta att arbeta med det ni gör, såväl på det lokala planet, nationellt såväl som på det internationellt. När jag läser dina utlagda bloggtexter får jag bilden av en person som är väldigt engagerad, klok och med ett visst djupsinne. Jag ser en kvinna med hjärtat på rätta stället, ett intressant liv, sunda samt vettiga tankar och värderingar. Just för att dina texter alltid är tänkvärda och intresseväckande på olika sätt, återvänder jag till din blogg gång på gång. Mitt eget intresse för att behandla och dryfta olika företeelser i samhället kan jag bland annat göra här genom att kommentera dina texter. Du har en stor och intressant bredd också i det du skriver och det gillar jag verkligen!!!!:-)Din blogg håller hög kvalitet och det ska du ha all heder av!!!
    Anders Moberg

    SvaraRadera