fredag 8 maj 2009

Händelserika dagar - inte bara i EU

De senaste 48 timmarna har snarare känts som 148 eftersom så mycket har hunnit hända. Många webbinsändare och en publicerad debattartikel blev det i samband med att Centerns Ungdomsförbund ville avskaffa sexköpslagen och en artikel om EU:s förhållande till Vitryssland står också på tur hos två tidningar. Ett tilltänkt pressmeddelande med anledning av EU:s kontroversiella inbjudan till en diktator till det Östliga Partnerskapet blev gårdagens inlägg på bloggen. Samtidigt har den Tjekiska senaten som tur är röstat JA till Lissabonfördraget och nu återstår "bara" presidentens underskrift för att landet officiellt skall ha ratificerat dokumentet.


Igår röstade dessutom Europaparlamentet ja det så kallade "asylpaketet" som var väldigt efterlängtad hos många som vill ha bättre samordning och bättre, mer likartade mottagandevillkor i alla medlemsländer. Ledamöterna krävde också ökad solidaritet mellan medlemsländerna när det gäller att hantera mottagandet.

Asylpaketet innehåller fyra delar varav den första behandlar mottagandevillkoren och där Europaparlamentet nu vill att de asylsökande bör garanteras boende, mat, kläder, tillgång till vård, finansiellt stöd, rätt att röra sig fritt och möjlighet att arbeta. Särskild hänsyn skall även tas till minderåriga, ensamkommande barn, gravida kvinnor och tortyroffer.


En annan del i asylpaketet handlar om Dublinförordningen, som reglerar vilket medlemsland som ska pröva en asylansökan. Ledamöterna ville se större solidaritet mellan medlemsländerna dels när det gäller att bistå varandra med experthjälp, dels när det gäller att ta emot människor som har beviljats asyl i ett annat medlemsland. Som det är idag är antalet asylsökare mycket stora i vissa länder och marginella i andra, mestadels beroende på det geografiska läget eller den demografiska situationen. Därför vill man nu införa ett system som möjliggör omplacering av personer inom Unionens medlemsländer. Detta är naturligtvis är en krävande uppgift och vi måste dels vara vaksamma om att länderna verkligen är beredda att verkligen ta emot asylsökanden, men också kan garantera de ett värdigt mottagande och en reell chans till ett nytt liv i det nya samhället.

Ett annat steg i rätt riktning har varit att parlamentet inom ramen för Eurodacförordningen, som innehåller bestämmelser om databasen för fingeravtryck från asylsökande, bestämt att medlemsländerna skall radera de uppgifter som finns i databasen när dessa inte längre behövs. Personligen tycker jag att hela fingeravtryck systemet påminner mer om identifiering av brottslingar än mottagande av människor i nöd, men med tanke på antalet papperslösa som anländer är kanske detta den mest praktiska lösningen.


I paketet röstades också om ett förslag om en ny europeisk byrå för samarbete i asylfrågor som är tänkt att bidra med experthjälp och stöd till medlemsländerna, särskilt de länder som tar emot stora mängder asylsökande. Detta känns för mig som kärnan i ett bättre fungerande samarbete kring mottagningsproceduren, även om jag är något rädd att ett enda centralt organ i frågan kommer att ha svårt att agera snabbt nog för att förhindra att människor hamnar i samma typ av överfulla, undermåliga mottagninscentraler som idag.

Turerna kring asylpaketet är dock inte på långa vägar inte över och frågan väntas återkomma under det svenska ordförandeskapet.

1 kommentar:

  1. Ja, hanteringen av asylrätten och hanterandet av asylsökande personer är inte någon lätt fråga, utan synnerligen komplex. Däremot är det otroligt viktigt att vi bemödar oss om ett så humant och vettigt hanterande som möjligt. Vi får verkligen hoppas att det vidare arbetet med asylpaktet går framåt och utvecklas på ett sunt och bra sätt under vårt kommande nationella ordförandeskap till hösten.
    Anders Moberg.

    SvaraRadera