onsdag 13 maj 2009

Grunden till allting

Idag hade jag förmånen att prata inför en fantastisk samling människor i Järfälla som hade bjudit in mig för att berätta om min bakgrund och varför jag brinner för EU-frågorna. Mötet blev väldigt personligt, inte minst då jag kände att den jag är och de frågorna jag driver är så nära sammankopplade med min bakgrund, mitt studieval, mitt yrkesval och inte minst de grundläggande värderingarna jag står för.


Inte förrän i slutet uppmärksammade min värd med sann glädje att jag hade byggt i stort sett hela min presentation kring principen om det unika, okränkbara och ovärderliga människovärdet. Att just människovärdet står i centrum för mig när jag talar om människohandelsproblemet, eller varför det är positivt att vi i Sverige inte anser att det är ok att köpa en annan människas kropp, är en sak. Men faktiskt så har just synen på människovärdet också gjort att jag är så engagerad i demokratifrågor och tycker att vi som har den förmånen att leva i ett fritt och demokratiskt land, har en skyldighet att hjälpa de som idag lever under förtryck. Och på det temat har Newsmill också publicerat en artikel som jag tillsammans med Holger Gustavsson skickade in.


Jag kanske är påverkad av mitt bakgrund i en diktatur, eller att jag faktiskt daglig-dags ser hur mycket demokratistöd faktiskt kan åstadkomma i det lilla men i slutändan tror jag att det alltid handlar om grundläggande värderingar. Och apropå värderingar, förvaltarskapstanken är ju central för vår miljöpolitik, men det var roligt att just Euronews uppmärksammade en liten skola i Sverige som var ett föredöme när det gällde att "plantera" hela iden med förvaltarskap, hållbarhet och miljötänkandet hos förskolebarn. Att införliva dessa fundamentala idéer hos barn kommer precis som i mitt fall kunna leda att även de bär med sig denna synsätt i allt de gör framöver och blir deras "grund till allting".

1 kommentar:

  1. Du har så rätt...Comme d'habitude. Eftersom du av egen erfarenhet vet vad det vill säga att leva under diktatoriska förhållanden, men ändå väljer att stå emot de negativa konsekvenserna av detta, istället utbilda dig, och så aktivt kämpa för det allmänmänskliga, vårt gemensamma människovärde i stort och i smått, och med sådan framåtanda och engergi kämpa för demokrati, medmänsklighet och sunda värderingar, liksom för miljön gör dig i mina ögon till en sann hjälte i ordets mest positiva och innerliga betydelse. Därför är det du gör och står för så otroligt viktigt...såväl som kvinna, människa, medborgare, tjänsteman som politiker.

    Jag har också haft en svår uppväxt, upplevt många sorger, sett mycket elände, men har också valt att kämpa mot exakt samma mål som du, Adina. Nu är vi ju ingalunda ensamma om detta, tack och lov. Vi är många som gör detta...och det är väldigt bra!!! Värderingarna grundläggs i barndomen. Den uppfostran man ger barnen är a och o, liksom vilka värderingar man försöker föra vidare till de kommande generationerna. I det ger jag dig också helt rätt. Nu är det ju inte bara föräldrarnas värderingar som ensamma styr hur man utvecklas, utan val av kompisar, skolmiljö, vilka erfarenheter man gör av motsatt kön, kolleger, vänner, vilka kärlekspartners man fastnar för med mera. Icke desto mindre kan och bör så många som möjligt inse och förstå vårt gemensamma grundläggande människovärde. Ju flera av oss som gör det, ju snabbare och mer effektivt kan vi uppnå ett mer rättvist och sundare resultat i den värld vi alla lever i, oavsett etnisk, social, politisk eller religiös bakgrund.

    Med tanke på det eskalerande klimathotet också, så MÅSTE vi lära oss att se varandra med sundare ögon, och finna vägar till samarbete såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Det är min fasta och bestämda övertygelse. Det ger jag dig också rätt i, Adina.
    Anders Moberg.

    SvaraRadera