tisdag 19 maj 2009

EU picknick och EU debatter

Det är verkligen roligt att märka att EU kampanjen verkligen har kommit igång. Jag har haft någon EU-relaterad aktivitet varje dag den senaste veckan och så kommer det att fortsätta fram till valet. Jag vet inte om det bara är ett intryck men det känns som om intresset för EU frågorna har ökat och till oss kandidater kommer det in såväl olika frågeformulär som inbjudningar varje dag nu.


Personligen så tycker jag att det är viktigt att inte alltid gå i gamla hjulspår utan att våga prova nytt, inte minst när man skall träffa väljare. I söndags till exempel hade lokalföreningen i Östermalm ordnat en EU picknick i vackra Humlegården där det bjöds på god fika och lite EU frågor i gröngräset. Det var fantastiskt roligt att träffa människor man kanske aldrig skulle ha träffat och ta ner det stora och ibland svåröverskådliga EU på människonivå. Jag önskar nästan att detta skulle vara möjligt även utanför valtider, utbytet mellan vanliga människor (i parken) och politiker får aldrig försämras bara för att det inte är val. Jag fick naturligtvis prata om mina hjärtefrågor också och varför jag tyckte att just dessa var så viktiga att hantera på EU nivå.


Och att just inte blanda nationella valfrågor i EU debatterna verkar vara rätt klurigt för vissa politiker ibland. Partiledardebatten i Agenda i söndags var ett ypperligt exempel på att EU frågor gärna glider över till olika blockangrepp på den nationella politiken. Ungefär detsamma hände också igår när vi debatterade EU frågor i Nynäshman och publiken reagerade direkt med spontana applåder när jag bad moderatorn återgå till EU valet. Annars var det mycket intressanta diskussioner om bland annat finanskrisen och EU's hanterande av situationen samt om miljö och klimatåtgärder. Själv tycker jag att EU har verkligen visat sig vara överraskande handlingskraftig och samsynt gällande de stora insatserna som länderna skall bidra med för att motverka krisen. Eurons vara eller icke vara och den gemensamma valutans inverkan på krisen kom också på tal och det var kul att en Eurovän som jag idag fick vatten på mitt kvarn i bland annat den här artikeln.

Lissabonfördraget var ett annat aktuellt ämne som vi fick debattera och vi som tror på att Lissabonfördraget, trots dess brister kommer att vara en viktig komponent för EU demokratiska utveckling och utvidgning försökte att balansera upp den skrämselpropagandan som förekommer. Nu verkar även Irlands befolkning nu svängt i frågan och en majoritet nu stödjer förslaget. Idag blir det mer EUdebatt, denna gång i Eskilstuna. Rapport följer.

1 kommentar:

  1. Det är bra att debatten förtydligas och nyanseras på det här sättet. Eftersom EU har kommit till för att motverka väpnade konflikter mellan de olika delarna av kontinenten, och länder som ligger här i Europa, samtidigt som vi ska jobba mot att finna vägar till positiv samverkan på skilda plan, så är det väldigt bra att det lyfts fram så tydligt som möjligt. Även om jag självfallet kan ha respekt för EU-kritiker,oavsett om de finns bland socialdemokrater, inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna eller Junilistan, så delar jag inte deras inställning till EU, och kanske inte deras agenda alla gånger heller. Det finns dock vissa gemensamma nämnare i vårt allmänmänskliga värde som, (vilket vi har diskuterat innan), vi MÅSTE se hos varandra ändå, oavsett vår bakgrund eller politiska övertygelse. Eftersom våra partier förhåller sig väldigt olika till EU som företeelse, liksom till hur vi bör hantera finanskrisen eller miljöfrågorna, så är det kanske inte så märkligt att det emellanåt uppstår spänningar som resulterar i politskt käbbel, istället för att koncentrera sig på de viktiga sakfrågorna som vi alla måste förhålla oss till och försöka lösa på bästa sätt. Sådan verbal pajkastning är allt annat än konstruktiv, men inte så förvånande, då vi alla som människor ibland upplever frustration när vi möter meningsmotståndare. Jag tror att många i Sverige inte är så vana vid att diskutera EU så konstruktivt, och att de strikt nationella partistridigheterna och ideologiska skillnaderna då kommer upp till ytan. Däremot tror jag att det är bra att diskussionerna kring vilka mål som EU jobbar mot och vad det faktiska syftet med Unionen är, blir belysta så mycket som möjligt. Det faktum att främlingsfientliga grupperingar, ultranationella strömningar och partier går framåt på flera håll såväl här i Sverige som på andra håll i Europa, oroar mig dock. Jag vill åter inskärpa hur viktigt det är att se det gemensamma människovärdet hos oss alla. Nationalism och stolthet över det land man lever i, och den etniska bakgrund man har är bra...så länge det inte går till överdrift och resulterar i nationell narcissism, etnocentrism, samt som en konsekvens av detta...rasism.
    Anders Moberg.

    SvaraRadera