söndag 3 maj 2009

Miljödebatt med överraskande upptäckter

Igår anordnade den fristående organisationen Klimataktion en miljödebatt inför EU-valet på Stora Torget i Uppsala. Vi var fem kandidater från olika partier som deltog, däribland de redan sittande Europaparlamentarikerna Carl Schlyter (Mp) och Christoffer Fjellner(M).


Då det var min första riktiga debatt på miljöområdet, hade jag försökt att förbereda mig så väl som möjligt, inte minst då det kändes som en ära att företräda Anders Wijkmans parti. Hade också fått för mig att debatter nog kunde bli lite mer av dueller de olika representanterna emellan, vilket jag egentligen var mest orolig över.

Trots mina farhågor gick dock allt över förväntan, och jag hoppas att även de cirka trettiotals personerna som lyssnade tyckte likadant. Det som dock överraskade mig mest var att den rätt frispråkiga och annars rätt kritiska miljökämparen Carl Schlyter, gav sig på våra allianskollegor från såväl Centern som Moderaterna, men inte på oss (och därmed Anders Wijkman).


Till en början kanske det känns märkligt och rent av negativt att en "politisk motståndare" från Miljöpartiet tycker att vi har en rätt bra politik, men egentligen tycker jag att vi på något sätt bör vi se det som något positivt.

För det är väldigt bra att vi är samstämta när det gäller just gräns- (och partiöverskridande) problem som miljö, men också människohandel, jämställdhet m.m. Det gäller att alla då drar åt samma håll för att få större genomslagskraft. Eftersom jag tidigare jobbat mycket med människohandel, har jag sett att vi från Sverige generellt kan hitta gemensamma nämnare över partigränserna i Europaparlamentet, även om vi i vår nationella politik skiljer oss mycket åt.


Nu tror jag också att vi även gällande miljöarbetet inom EU skiljer oss åt från miljöpartiet, speciellt eftersom de är EU negativa medan vi tror att det bästa sättet för Sverige att påverka miljöpolitiken är genom EU. Men samtidigt uppmärksammar vi trots allt samma problem: att utstläppskraven är för lågt satta, att alla utsläppsrätter bör auktioneras ut och inte ges bort, att vi bör skapa fler möjligheter med godstrafik på räls, att vi bör ha individuella fiskerätter istället för nationella m.m. Och när man väl kommit över den intiella chocken och tänkt efter, är det i alla fall i mina ögon definitivt något som inte alls är så tokigt. För som det ser ut idag behöver klimatet anhängare från alla partier, alla länder och alla medborgare.

1 kommentar:

  1. Helt rätt tänkt...som alltid. Precis som du uttrycker är de block- och partiöverskridande delarna av stor vikt i just allmänmänskliga frågor. Igår den andra maj diskuterade jag med ett par väldigt politiskt engagerade unga tjejer som är övertygade och aktiva socialdemokrater.När vi diskuterade just sådant som medmänsklighet, miljöfrågor, antitrafficking och jämställdhet mellan könen bland annat så var de och jag rörande överens, men det märktes i några frågor att vi skiljer oss åt i vår politiska övertygelse när det gäller tillvägagångssättet för att uppnå vissa mål...Men som jag nyss sa, just i de frågor som berör vårt gemensamma människovärde inte bara bör, vi måste jobba mot samma mål över ideologi- och partigränserna!! Det är av yttersta vikt!
    Anders Moberg.

    SvaraRadera