fredag 20 mars 2009

Två toppmöten

Idag pågår två toppmöten, kanske inte av samma tyngd, men utan tvekan viktiga för mig. Den ena är EU-toppmötet i Bryssel som samlar regeringscheferna för att diskutera vidare åtgärder mot den ekonomiska krisen. Bland annat förväntas man komma överens om att bidra med ytterligare fem miljarder euro till den Internationella Valutafonden IMF i syfte att stimulera tillväxten. Innan mötet var det mycket som talade om att inga fler stödpaket skulle planeras, utan att man från Unionens sida först ville implementera de stödåtgärder man beslutat om vid tidigare möten. EU ville också få tillstånd ett bättre regelverk som skyddar mot liknande finansiella problem i framtiden. Vid toppmötet kommer man också diskutera det planerade Östliga Partnerskapet för de östeuropeiska länderna som angränsar Unionen. Ett stort frågetecken där är om Vitrysslands diktator Lukasjenka kommer att bli inbjuden att delta i mötet.


Det andra toppmötet är kvinnoförbundets årskonferens som kommer att gå av stapeln idag i utkanten av Eskilstuna. Förutom att vi kommer att välja ny ordförande och styrelse, kommer vi dessutom att rösta om motioner som spänner om alltifrån kärnkraft till hedersrelaterat våld. Konferensen kommer dock att inledas med en EU utbildning där Ella Bohlin, jag och Ellen Larsson kommer att tala. Återkommer med rapportering på plats.

1 kommentar:

  1. Ja, det finns mycket att göra och jobba med på alla håll och kanter.Detta gäller såväl nationella åtgärder som internationella. Den ekonomiska krisen är ju dessvärre så pass djup att det är svårt att överblicka allting. Det berör olika typer av industrier, familjers ekonomi, nedskärningar inom skola, vård och omsorg, varsel, avsked med mera, med mera. Samtidigt är just vår välfärd av a och o. När det gäller arbetet mot hedersvåld och sexuell trafficking får vi inte ge upp. Tyvärr har man ju många starka och massiva krafter emot sig, både vad gäller synen på mäns och kvinnors rättigheter respektive skyldigheter, osynliga och synliga maktstruktruer och ren och krass cyniskt snöd ekonomisk vinning. FN uppskattar att den illegala sexindustrin drar in 5-7 billioner kronor om året, i knark- och prostitutionsliberala Holland omsätts 1 billion kronor på sexhandeln, och lilla Danmark 1 miljard om året. Det är horribelt!! En fråga som jag brukar ställa både unga killar och vuxna män i olika åldrar när sexköp och prostitution kommer på tal i diverse situationer, ibland på ett raljerande och romantiserat sätt är följande:
    "Har du en syster? Skulle du vilja att hon prostituerade sig? Har du en mamma, eller en flickvän? Skulle du vilja att de prostituerade sig? Då brukar de snabbt svara: Nej! Aldrig i livet! När man ställer följdfrågan: "Varför ska då de där tjejerna och kvinnorna tvingas till det? Då tystnar många killar och män, och skruvar obehagligt på sig. Jag har träffat en väldigt öm punkt och satt huvudet på spiken! Det är alltid någon annans dotter, syster eller kvinna som ska agera madrass, aldrig någon närstående. Inom EU jobbas det tack och lov mot trafficking. Det vet jag, även det sker i kraftig motvind...tre steg fram, två steg tillbaka, tre steg fram, ett tillbaka osv. Bland annat finns det Council of European Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Gender Equality and Anti-Trafficking Division. Om man vill läsa mer kan man gå in på http://www.coe.int/trafficking/. Där kan man lära sig mer. Vi får aldrig ge upp!! På de här tio åren som har gått sedan den svenska sexköpslagen infördes har antalet svenska män som köper sexuella tjänster sjunkit från 14 % till 8 procent, vilket är nästan en halvering. Säkert finns det ett stort mörkertal, men det har skett kraftiga förbättringar. Nu följer Norge i Sveriges fotspår. Bra!!!

    SvaraRadera